Διαγωνισμοί προμηθειών+

Παροχή διευκρινήσεων επί της αριθ. 2/2019 Διακήρυξης Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ

Tue, 12 Mar 2019 16:35:21

Κατηγορία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ