Διαγωνισμοί προμηθειών+

Διακήρυξη Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Thu, 25 Jul 2019 11:31:32

Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές, για την προμήθεια φουσκωτών παραβλημάτων προς κάλυψη αναγκών πλωτών μέσων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., συνολικού προϋπολογισμού εξήντα χιλιάδων Ευρώ #60.000,00€# (απαλλασσομένου Φ.Π.Α., συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων υπέρ Δημοσίου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στον πίνακα που ακολουθεί και στο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Ημ/νία : 09 –09 – 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11: 00΄

Τόπος διενέργειας : Ακτή Βασιλειάδη, Πύλες Ε1-Ε2, Λιμάνι Πειραιά

3ος όροφος αίθουσα συνεδριάσεων αρ. 318

 

ΣυνημμένοΜέγεθος
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΑΒΛΗΜΑΤΩΝ1.8 MB

Κατηγορία:

Υπηρεσία:

Κατάσταση: 
ΕΝΕΡΓΟΣ