Ανακοινώσεις+

Πρόσκληση σύναψης σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση της δρομολογιακής γραμμής ΚΕΡΚΥΡΑ-ΔΙΑΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ και επιστροφή

Fri, 22 Feb 2019 11:47:00

Κατηγορία: