Ανακοινώσεις+

Άσκηση Εκλογικού δικαιώματος Ελλήνων Ναυτικών στο εξωτερικό κατά τις εκλογές για την ανάδειξη μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ΜΑΪΟΥ 2019

Thu, 18 Apr 2019 12:11:00
 
Οι προσεχείς εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα διεξαχθούν
στη χώρα μας στις 26 Μαΐου 2019, ενώ η ψηφοφορία των Ελλήνων εκλογέων, που διαμένουν ή
θα βρίσκονται την ημέρα των ευρωεκλογών σε κράτος – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα
διεξαχθεί στις 25 Μαΐου 2019, ημέρα Σάββατο. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί σε εκλογικά τμήματα
που θα συσταθούν στους χώρους των οικείων ελληνικών πρεσβευτικών και προξενικών αρχών, ή
και σε χώρους άλλων ελληνικών αρχών και υπηρεσιών της αλλοδαπής κλπ, σύμφωνα με τα όσα
ειδικότερα ορίζουν οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν.1427/1984.
 

Κατηγορία: