Ανακοινώσεις+

Πρόσκληση για σύναψη σύμβασης ή συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας για την αποκλειστική εξυπηρέτηση γραμμών του Δικτύου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών 2020-2021

Tue, 12 May 2020 11:06:00

Κατηγορία:

Tags: