Ανακοινώσεις+

Πρόσληψη έκτακτου ναυτικού προσωπικού Πλοηγικού Σταθμού Καβάλας

Wed, 13 May 2020 07:43:00

Ανακοίνωση πρόσληψης ενός (01) έκτακτου Πλοηγού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ),για χρονικό διάστημα έως οκτώ(08) μήνες, για την κάλυψη εκτάκτων υπηρεσιακώναναγκών στον Πλοηγικό Σταθμό Καβάλας.

Σχετικά αρχεία: 

Κατηγορία: